Phần mềm - VNS Gaming Store
Hệ điều hành
Office
Bảo mật
Phần mềm khác

Minecraft Windows 10 Edition

The Better Together update is here! Explore massive multiplayer servers directly from the game menu and play with friends on all different devices. Minecraft trên Windows 10 cũng chạy trên Windows Mixed Reality và Oculus Rift devices, và hỗ trợ tất cả các tính năng Minecraft bạn biết và yêu thích.Bản cập nhật mới nhất bao gồm các tính năng chơi game mới như llamas, Forest Mansions, Illagers và shulker boxes! Thêm vào đó, chúng tôi có incredible...
Đang xem 1 - 1 của 1 kết quả