Hướng dẫn mua game - VNS Gaming Store

Bước 1: Tìm kiếm game yêu thích

Tìm kiếm các tựa game yêu thích trên website.


Bước 2: Thêm vào giỏ hàng

Khi đã tìm được game bạn muốn, nhấn vào Add to cart để thêm vào giỏ hàng. Tùy vào acc của bạn là acc mới hoặc acc cũ mà chọn giá tương ứng (Phân biệt acc mới/acc cũ).


Bước 3: Thay đổi số lượng game, nhập mã giảm giá (nếu có)

Sau khi chọn xong các game, bạn sẽ được đưa tới giỏ hàng. Tại đây, bạn có thể thay đổi số lượng game, hoặc xóa game khỏi giỏ hàng. Số tiền sẽ được cập nhật khi bạn thay đổi tương ứng.


Nếu bạn có mã giảm giá thì nhập vào ô Mã giảm giá để được hưởng ưu đãi.


Bước 4: Thanh toán

Khi đã chắc chắn sẽ mua những game trong giỏ hàng, bạn nhấn vào nút Thanh toán. Nếu có đủ tiền trong tài khoản thì bạn sẽ được thanh toán ngay. Còn không đủ tiền thì bạn có thể lưu đơn hàng lại chờ nạp tiền và thanh toán sau.


Nếu chưa biết cách nạp tiền, bạn có thể xem Hướng dẫn nạp tiền vào tài khoản.

Nguyễn Phùng Hưng