Serious Sam HD: The Second Encounter - Serious 8 DLC - VNS Gaming Store

Serious Sam HD: The Second Encounter - Serious 8 DLC

Serious 8 DLC contains eight player characters for Serious Sam HD: The Second Encounter multiplayer.

Cập nhật giá vào: Ngày 18/05/2019, lúc 09:15:56

Serious 8 DLC contains eight player characters for Serious Sam HD: The Second Encounter multiplayer.

Cập nhật giá vào:
Ngày 18/05/2019, lúc 09:15:56
Ngày phát hành:

Mua DLC Serious Sam HD: The Second Encounter - Serious 8 DLC

-7%
70.000 đ
65.000 đ

DLC - Downloadable Content

Đây chỉ là DLC, bạn cần phải mua game Serious Sam HD: The Second Encounter trước khi mua DLC này.

Giới thiệu trò chơi

Serious 8 DLC contains 8 player characters for Serious Sam HD: The Second Encounter multiplayer.

Following player characters are included:

  • Canned Cain
  • Cobalt Cinderella
  • Dark Delilah
  • Green Greta
  • Meesterious Mia
  • Silver Sarah
  • White Whytee
  • Ugh-Zan III
XEM THÊM

Yêu cầu hệ thống

Tối thiểu:
  • Storage: 100 MB available space
Đề xuất:
  • Storage: 100 MB available space