Just Cause 2: Rico's Signature Gun DLC - VNS Gaming Store

Just Cause 2: Rico's Signature Gun DLC

Customised by the Agency and adapted for Rico’s shooting style, this deadly accurate and powerful pistol packs a punch with precision, power and flair.

Cập nhật giá vào: Ngày 14/02/2019, lúc 09:02:05

Customised by the Agency and adapted for Rico’s shooting style, this deadly accurate and powerful pistol packs a punch with precision, power and flair.

Cập nhật giá vào:
Ngày 14/02/2019, lúc 09:02:05
Ngày phát hành:
22 Jun, 2010

Mua DLC Just Cause 2: Rico's Signature Gun DLC

-5%
21.000 đ
20.000 đ

DLC - Downloadable Content

Đây chỉ là DLC, bạn cần phải mua game Just Cause 2 trước khi mua DLC này.

Giới thiệu trò chơi

Customised by the Agency and adapted for Rico’s shooting style, this deadly accurate and powerful pistol packs a punch with precision, power and flair.
XEM THÊM

Yêu cầu hệ thống