Talismania Deluxe - VNS Gaming Store

Talismania Deluxe

Cập nhật giá vào: Ngày 01/10/2019, lúc 08:56:55

Cập nhật giá vào:
Ngày 01/10/2019, lúc 08:56:55
Ngày phát hành:
30 Aug, 2006

Mua GAME Talismania Deluxe

-7%
70.000 đ
65.000 đ

Giới thiệu trò chơi

XEM THÊM

Yêu cầu hệ thống

Tối thiểu Requirements: Windows 98/ME/2000/XP, 128 MB RAM, 500MHz or faster, DirectX: 7.0