Typer Shark! Deluxe - VNS Gaming Store

Typer Shark! Deluxe

Cập nhật giá vào: Ngày 01/12/2019, lúc 12:16:34

Cập nhật giá vào:
Ngày 01/12/2019, lúc 12:16:34
Ngày phát hành:
30 Aug, 2006

Mua GAME Typer Shark! Deluxe

-63%
70.000 đ
26.000 đ

Giới thiệu trò chơi

XEM THÊM

Yêu cầu hệ thống

Tối thiểu Requirements: Windows 98/ME/2000/XP, 128 MB RAM, 500MHz or faster, DirectX: 7.0