Bejeweled Deluxe - VNS Gaming Store

Bejeweled Deluxe

Cập nhật giá vào: Ngày 14/02/2019, lúc 08:05:54

Cập nhật giá vào:
Ngày 14/02/2019, lúc 08:05:54
Ngày phát hành:
30 Aug, 2006

Mua GAME Bejeweled Deluxe

-7%
70.000 đ
65.000 đ

Giới thiệu trò chơi

XEM THÊM

Yêu cầu hệ thống

Tối thiểu Requirements: Windows 98/ME/2000/XP, 128 MB RAM, 500MHz or faster, DirectX: 7.0