Bejeweled 2 Deluxe - VNS Gaming Store

Bejeweled 2 Deluxe

Cập nhật giá vào: Ngày 05/04/2019, lúc 08:05:58

Cập nhật giá vào:
Ngày 05/04/2019, lúc 08:05:58
Ngày phát hành:
30 Aug, 2006

Mua GAME Bejeweled 2 Deluxe

-7%
70.000 đ
65.000 đ

Giới thiệu trò chơi

XEM THÊM

Yêu cầu hệ thống

Tối thiểu Requirements: Windows 98/ME/2000/XP, 128 MB RAM, 500MHz or faster, DirectX: 7.0