Hearts of Iron III: US Pack DLC - VNS Gaming Store

Hearts of Iron III: US Pack DLC

The US spritepack adds 17 more US sprites in the game. You will se among other things, the Iowa Class battleship, the B-29 Super Fortress and the M4/E8 Sherman Medium Tank. 8 new ships: BB: Iowa Class CV: Essex Class BB: North Carolina Class CV: Lexington class SS: Gato Class Submarine CL: Brooklyn Class CA: Baltimore Class DD: Fletcher...

Cập nhật giá vào: Ngày 14/02/2019, lúc 08:46:35

The US spritepack adds 17 more US sprites in the game. You will se among other things, the Iowa Class battleship, the B-29 Super Fortress and the M4/E8 Sherman Medium Tank. 8 new ships: BB: Iowa Class CV: Essex Class BB: North Carolina Class CV: Lexington class SS: Gato Class Submarine CL: Brooklyn Class CA: Baltimore Class DD: Fletcher...

Cập nhật giá vào:
Ngày 14/02/2019, lúc 08:46:35
Ngày phát hành:
7 Aug, 2009

Mua DLC Hearts of Iron III: US Pack DLC

-7%
15.000 đ
14.000 đ

DLC - Downloadable Content

Đây chỉ là DLC, bạn cần phải mua game Hearts of Iron III trước khi mua DLC này.

Giới thiệu trò chơi

The US spritepack adds 17 more US sprites in the game. You will se among other things, the Iowa Class battleship, the B-29 Super Fortress and the M4/E8 Sherman Medium Tank.

8 new ships:

 • BB: Iowa Class
 • CV: Essex Class
 • BB: North Carolina Class
 • CV: Lexington class
 • SS: Gato Class Submarine
 • CL: Brooklyn Class
 • CA: Baltimore Class
 • DD: Fletcher Class

4 new airplanes:

 • Interceptor: North American F-86 Sabre
 • Strategic Bomber: B-29 Super Fortress
 • Interceptor: Grumman F6F Hellcat
 • Tactical Bomber: Martin B-26 Marauder

4 new tanks:

 • Light Amour: M-5 Stuart
 • Medium Armour M-3 Lee
 • Medium Armour: M4/E8 Sherman
 • Heavy Armour: M-26 Pershing
XEM THÊM

Yêu cầu hệ thống

 • Operating System: Microsoft® Windows® 2000/XP/Vista
 • Processor: Intel Pentium IV 2.4 GHz or AMD 3500+ (quad core)
 • Memory: 2 GB of RAM
 • Hard Disk Space: 2 GB
 • Video Card: NVIDIA GeForce 8800 or ATI Radeon X1900 videocard
 • Sound: Direct X-compatible sound card
 • DirectX®: Direct X 9.0