Madballs B*D*I Clan Skins - VNS Gaming Store

Madballs B*D*I Clan Skins

Jazz up your line-ups with cool new character skins. Clan skins allow your Steam clan logo to be displayed right on your Babos! This pack includes skins for B*D*I team members (5 skins).

Cập nhật giá vào: Ngày 25/12/2019, lúc 16:22:24

Jazz up your line-ups with cool new character skins. Clan skins allow your Steam clan logo to be displayed right on your Babos! This pack includes skins for B*D*I team members (5 skins).

Cập nhật giá vào:
Ngày 25/12/2019, lúc 16:22:24
Ngày phát hành:
16 Aug, 2010

Mua DLC Madballs B*D*I Clan Skins

-7%
30.000 đ
28.000 đ

DLC - Downloadable Content

Đây chỉ là DLC, bạn cần phải mua game Madballs in Babo:Invasion trước khi mua DLC này.

Giới thiệu trò chơi

Jazz up your line-ups with cool new character skins. Clan skins allow your Steam clan logo to be displayed right on your Babos! This pack includes skins for B*D*I team members (5 skins).


XEM THÊM

Yêu cầu hệ thống

Tối thiểu

 • OS: Windows XP 32-bit/Vista/Windows 7
 • Processor: Intel Pentium 4 1.8 GHz or any Dual Core processor
 • Memory: 768MB RAM (XP) / 1 GB RAM (Vista/7)
 • Graphics: DirectX 9 level card w 64 MB VRAM – NVIDIA GeForce Series 6 or better, ATI 9600 or better, Intel Extreme Graphics 2 or better
 • Hard Drive: 500 MB free
 • Sound: DirectX Compatible Soundcard

Đề xuất

 • OS: Windows XP 32-bit/Vista/Windows 7
 • Processor: 2 GHz Dual Core or Better
 • Memory: 1GB RAM(XP) / 1.5 GB RAM (Vista/7)
 • Graphics: DirectX 9 level card w 256 MB VRAM and Shader model 3.0 – NVIDIA GeForce 8600 or better, ATI X1900 or better
 • Hard Drive: 500 MB free
 • Sound: DirectX Compatible Soundcard