BRINK: Doom®/Psycho Combo Pack - VNS Gaming Store

BRINK: Doom®/Psycho Combo Pack

Extend your customization options even further with the exclusive DOOM®/Psycho combo pack. Each pack contains unique apparel, tattoos, weapons and weapon attachments for your in-game character.

Cập nhật giá vào: Ngày 14/02/2019, lúc 08:40:18

Extend your customization options even further with the exclusive DOOM®/Psycho combo pack. Each pack contains unique apparel, tattoos, weapons and weapon attachments for your in-game character.

Cập nhật giá vào:
Ngày 14/02/2019, lúc 08:40:18
Ngày phát hành:
23 Aug, 2011

Mua DLC BRINK: Doom®/Psycho Combo Pack

-7%
22.500 đ
21.000 đ

DLC - Downloadable Content

Đây chỉ là DLC, bạn cần phải mua game BRINK trước khi mua DLC này.

Giới thiệu trò chơi

Extend your customization options even further with the exclusive DOOM®/Psycho combo pack. Each pack contains unique apparel, tattoos, weapons and weapon attachments for your in-game character.

XEM THÊM

Yêu cầu hệ thống

Tối thiểu:

  • OS: XP(SP3)/Vista/Windows 7
  • Processor: Intel Core 2 Duo 2.4GHz or equivalent
  • Memory: 2GB RAM
  • Hard Drive: 8GB of free space
  • Graphics: NVIDIA 8800GS / ATI Radeon HD 2900 Pro or equivalent

Đề xuất:

  • OS: XP(SP3)/Vista/Windows 7
  • Processor: Intel Quad Core i5
  • Memory: 3GB RAM
  • Hard Drive: 8GB of free space
  • Graphics: Nvidia GeForce GTX 460 / ATI Radeon™ HD 5850