BIT.TRIP Presents... Runner2: Future Legend of Rhythm Alien Soundtrack - VNS Gaming Store

BIT.TRIP Presents... Runner2: Future Legend of Rhythm Alien Soundtrack

BIT.TRIP Presents... Runner2: Future Legend of Rhythm Alien Soundtrack includes the following:Track ListRunner2 ThemeWelkin WonderlandCloud TitansWelcome To Brine TimeCetaceous Old SawThe SupernatureSuperfunkSaddsMoldy DropsBIT.

Cập nhật giá vào: Ngày 14/02/2019, lúc 11:20:31

BIT.TRIP Presents... Runner2: Future Legend of Rhythm Alien Soundtrack includes the following:Track ListRunner2 ThemeWelkin WonderlandCloud TitansWelcome To Brine TimeCetaceous Old SawThe SupernatureSuperfunkSaddsMoldy DropsBIT.

Cập nhật giá vào:
Ngày 14/02/2019, lúc 11:20:31
Ngày phát hành:
26 Feb, 2013

Mua DLC BIT.TRIP Presents... Runner2: Future Legend of Rhythm Alien Soundtrack

-6%
120.000 đ
113.000 đ

DLC - Downloadable Content

Đây chỉ là DLC, bạn cần phải mua game Uninitialized trước khi mua DLC này.

Giới thiệu trò chơi

BIT.TRIP Presents... Runner2: Future Legend of Rhythm Alien Soundtrack includes the following:

Track List

 • Runner2 Theme
 • Welkin Wonderland
 • Cloud Titans
 • Welcome To Brine Time
 • Cetaceous Old Saw
 • The Supernature
 • Superfunk
 • Sadds
 • Moldy Drops
 • BIT.TRIP
 • Re-Fusion
 • Jolly Frolic
 • Frank Engage
 • Deleterious Abscondee
 • Shake A Leg
 • I Am Only A Man
 • Credits
XEM THÊM

Yêu cầu hệ thống