Tomb Raider: Pistol Silencer - VNS Gaming Store

Tomb Raider: Pistol Silencer

The pistol silencer lets Lara use stealthy tactics to overcome even the trickiest of situations (single player upgrade).

Cập nhật giá vào: Ngày 01/04/2020, lúc 01:20:37

The pistol silencer lets Lara use stealthy tactics to overcome even the trickiest of situations (single player upgrade).

Cập nhật giá vào:
Ngày 01/04/2020, lúc 01:20:37
Ngày phát hành:
26 Mar, 2013

Mua DLC Tomb Raider: Pistol Silencer

-52%
21.000 đ
10.000 đ

DLC - Downloadable Content

Đây chỉ là DLC, bạn cần phải mua game Tomb Raider trước khi mua DLC này.

Giới thiệu trò chơi

The pistol silencer lets Lara use stealthy tactics to overcome even the trickiest of situations (single player upgrade).
XEM THÊM

Yêu cầu hệ thống

Tối thiểu:
 • OS:Windows XP Service Pack 3, Windows Vista,7,8 (32bit/64bit)
 • Processor:Dual core CPU: AMD Athlon64 X2 2.1 Ghz (4050+), Intel Core2 Duo 1.86 Ghz (E6300)
 • Memory:1GB Memory (2GB on Vista)

 • Graphics:DirectX 9 graphics card with 512Mb Video RAM: AMD Radeon HD 2600 XT, nVidia 8600
 • DirectX®:9.0c
 • Hard Drive:12 GB HD space
 • Other Requirements:Broadband Internet connection
Đề xuất:
 • OS:Windows Vista, Windows 7 or Windows 8
 • Processor:Quad core CPU: AMD Phenom II X4 955, Intel Core i5-750
 • Memory:4 GB RAM
 • Graphics:DirectX 11 graphics card with 1GB Video RAM: AMD Radeon HD 5870, nVidia GTX 480
 • DirectX®:11
 • Hard Drive:12 GB HD space
 • Other Requirements:Broadband Internet connection